Live Halland

Svensk Live har tillsammans med Studiefrämjandet tagit initiativ till Live Halland – ett regionalt nätverk av, med och för livearrangörer av populärmusik i Halland.

Live Halland arbetar med att samla och utveckla regionens live-arrangörer.

Medlem i Live Halland kan live-arrangörer av populärmusik i Halland bli och för medlem i Svensk Live är det gratis att vara med i nätverket.

2022 har kartlagt musikbranschens förutsättningar i Halland och resultatet kan läsas i rapporten En halländsk dynamo. Du kan även ta del av resultat från de enkäter som gjordes i samband med kartläggningen Hallands musikbransch och Öppna svar Hallands musikbransch samt Sommaren 2022 i Halland och Öppna svar Sommaren 2022 i Halland  Kartläggning och rapport har genomförts med ekonomiskt stöd från Region Halland och administrativt stöd från Studiefrämjandet Halland.

Följ Live Halland på Facebook

Kontakt

Evelina Mattsson
Studiefrämjandet Halland
evelina.mattsson@studieframjandet.se
0720 – 80 20 83

Måns Katsler
Svensk Live
mans@svensklive.se
0705 – 66 16 32

Live Halland – Nyheter i urval

Live Halland – Årsstämma med det regionala nätverket Live Halland!
Välkommen på After Work och nätverksträff för arrangörer av livemusik i Halland!