Nätverk och samarbete

Nätverk och samarbeten ska ses som en förlängning och utökning av den egna organisationen samt verksamheten. Genom att nätverka och samarbeta så ökar den egna kompetensen och det finns möjlighet att nå en bredare målgrupp.

Det finns olika sätt att samarbeta och olika typer av nätverk. En del är mer formella än andra, en del med tydliga mål medan andra mer är fokuserade på gemenskap.

Samarbete kan handla om att driva ett projekt eller en delverksamhet tillsammans, dela på kostnader för hyra genom att dela kontorsrum, öka effektiviteten genom att lägga ut bokföringen, anlita föreläsare och kurshållare tillsammans för att kompetenshöja, osv. Nätverk kan handla om specifika delar i verksamheten, t.ex. nätverk för ordförande eller ljudtekniker, ungdomsnätverk, regionala nätverk, etc.