Målbild

En målbild är den konkreta bild du ser framför dig när du föreställer dig att du nått ditt mål. En målbild kan användas för att göra det tydligt kring vad som skall till för att du och din verksamhet ska nå målet. Tydliga mål och målbilder är en avgörande del i att dina kollegor, volontärer och samarbetspartners ska känna sig engagerade och motiverade.

Mål och målbilder ska vara tydliga och förankrade i organisationen. Ett stort mål kan med fördel delas upp i delmål och förtydligas så att de är lätta att förstå för alla involverade.

Målbilder är inte statiska utan du behöver hålla dem levande genom att involvera de som ska se till att de blir verklighet, t.ex. arrangemangets volontärer.

Var tydlig gällande individuella roller, ansvarsområden och krav samt säkra att hela organisationen vet hur rollfördelning och ansvarsfördelning ser ut. Se till att de resurser som behövs finns för att genomföra verksamheten och realisera målbilden, detta gäller såväl ekonomi som kunskaper och information.

Ge feedback och beröm. Stöd de som du arbetar tillsammans med och som arbetar för dig så att de känner sig motiverade att utvecklas och göra sitt bästa för att ni tillsammans når målen.