Målgruppsanalys

För att kunna göra riktad och bra marknadsföring behöver du veta vem din målgrupp är. Ofta lurar vi oss själv genom att tro att vi vet allt om vår(a) målgrupper(er) och/eller att de är som oss själva.

Att göra en målgruppsanalys är att kartlägga en eller flera målgruppers preferenser, vad som triggar ett visst beteende hos gruppen, t.ex. vad som får den att köpa biljetter till en festival. Med en målgruppsanalys analyseras vilka budskap som passar att kommunicera till målgruppen/målgrupperna.

Det finns olika sätt att göra en målgruppsanalys såsom intervjuer, fokusgrupper, enkäter och webbformulär. Tips kring målgruppsanalys och marknadsundersökningar finns bl.a. i Westanders PR-handbok och på på Verksamt.