Varumärke

Varumärke är ett kännetecken som utmärker en tjänst, eller vara, och skiljer den/det från andras tjänster och varor. Ett varumärke är det som folk associerar med just denna produkt eller verksamhet. Du/ni vill eftersträva att ditt varumärke är positivt laddat, skapar igenkänning samt är välkänt och tydligt.

Ett varumärke kan vara ett namn, en symbol, t.ex. en logotype, eller ett tecken. Ett varumärke är en immateriell tillgång, dvs. en förmögenhetsrättslig tillgång som inte är en fysisk sak.

För en arrangör av livemusik så är det namn och arrangemang som bygger varumärket genom publikens upplevelser hos just dig/er.

Om du vill lära mer om varumärkesbyggande kan du läsa mer i bl.a. Westanders PR-handbok. Varumärken registreras hos PRV, och ska inte förväxlas med bolags- eller föreningsnamn. Att bygga sitt varumärke är kopplat till marknadsföring av verksamhet och arrangemang.