Soundcheck

Soundcheck är förberedelsen innan en konsert, el. dyl., där ljudtekniker tillsammans med artist prövar, justerar och ställer in ljudet inför konserten. Detta görs genom att artisten framför en del av sin show. Soundcheck genomförs i god tid innan konserten och före publiken släpps in. En väl genomförd soundcheck är en viktig del för att säkra att liveljudet till konserten blir bästa möjliga.