Teknik

Behoven av typen av och mängden teknik hänger samman med typen av arrangemang, konsertplatsens utformning, artistens behov, etc. Under rubriken teknik ingår ljud och ljus, scen, kravallstaket, övriga scenmaskiner, elskåp, m.m. Helt enkelt allt som krävs för att arrangemanget ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt för arrangör, artist och publik.

Inledningsvis undersöks vad som finns på plats. Hyrs lokal kan det med fördel frågas om uthyraren har avtal med uthyrningsfirma eller kontakter att rekommendera.

Gör en realistisk bedömning av behov och sätt detta i relation till önskemål och ekonomiska förutsättningar. Se till att ha en försäkring som täcker eventuella skador på hyrd lokal och utrustning.