Ljus och Audio Visuals, AV

Med ljussättning av scenen, Audio Visuals (AV) och backdrop kan stämningen av den visuella upplevelsen förstärkas och dynamiken i musiken förstärkas. Artister väljer att jobba med sceneffekter och ljus på olika sätt. Här krävs lyhördhet och samspel mellan ljustekniker och artist. Artistens ljusbehov är specificerat, tillsammans med övriga effektbehov och teknik, i artistens tech rider. I likhet med övrig teknik är det viktigt att läsa igenom och ta ställning till de ljusbehov artisten har så att ni verkligen kan erbjuda det, och i annat fall förhandla och kommunicera vad ni kan leverera.

Vid många tillfällen är det att rekommendera att ha ett nära samarbete med en uthyrningsfirma specialiserad på ljus för scen. Särskilt om arrangemangen sker på olika platser eller är tillfälliga satsningar. Då finns det möjlighet att anpassa efter behov, hålla tekniken uppdaterad och få professionell hjälp om den inte finns internt i organisationen.

Ljusteknik är i likhet med ljud en konst som kräver att du är musikalisk, är insatt i olika genrer och vet vad som är ”standard” inom dessa, samt är estetiskt lagd.

Audio Visuals (AV)

AV är video och bilder som projiceras i kombination med musik. AV-tekniker är ett eget yrke men ofta så landar uppgiften att sköta projiceringen på ljusteknikern. Om artisten skriver att denne använder sig av AV och inte har en egen tekniker med sig så behöver du säkra att den ljustekniker som anlitas av dig har kunskap om och kan hantera även AV.

Backdrop

En backdrop är en banner, eller ett stort stycke tyg med artistnamn, bandlogotyp eller en anpassad design för artistens konsert. Backdropen hängs upp längst bak på scen.