Säkerhetsplan

En säkerhetsplan är egentligen flera dokument då den innehåller allt material som arbetats fram under planeringen av säkerheten vid arrangemanget. Målet med planen är flerfaldigt och den bör fungera som ett arbetsredskap där involverade kan få stöd och slå upp fakta kring bl.a. arbetsmetoder, rutiner och prioriteringar. Säkerhetsplanen ska även fungera som ett analysverktyg för de säkerhetsansvariga så att de kan analysera arrangemanget i förväg.

Säkerhetsplanen är ett styrdokument och den samt arbetet med den lägger grunden för säkerhetsarbetet. Målet är att säkerhetsarbetet vid arrangemanget ska löpa enligt säkerhetsplanen.

Då du kommunicerar med myndigheter, vid ansökan om tillstånd och vid olika samarbeten är säkerhetsplanen ett kommunikationsmedel. Med den visar du att du analyserat säkerheten och hur du kommer att arbeta med säkerhet vid arrangemanget.

I likhet med alla planer kan och ska säkerhetsplanen användas som grund vid utvärderingen efter arrangemanget.

En säkerhetsplan bör innehålla en beskrivning av arrangemang, organisation samt plan över området eller lokalen, policy för säkerhet samt regler och allmänna riktlinjer, övergripande planer såväl som händelsespecifika planer samt rutiner, och riskanalys. Om du arrangerar i en etablerad lokal ska du undersöka om lokalinnehavaren har en säkerhetsplan. Om en plan redan finns ska du sätta dig in i den och delge den till dina arrangörskollegor.

För exempel på olika säkerhetsplaner kan det sökas på internet. Konsumentverket har även tagit fram en mall.