Ljudnivå

Som arrangör är du ansvarig för att ljudmiljön och att ljudnivån inte är så hög att den riskerar att skada besökarens hörsel. Du behöver därför sätta upp rutiner för kontroll av och och kunskap om den, eller de, ljudanläggningar som används. Detta kallas egenkontroll, och den ska anpassas efter din verksamhet och verksamhetens omfattning. Exempel på egenkontroll är att mäta ljudnivån då verksamheten är igång.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för höga ljudnivåer. De har även en snabbguide för mätning av höga ljudnivåer på diskotek, konserter och andra arrangemang med publik.