Säkerhet och trygghet

Som arrangör har du ansvar för att din publik känner sig trygg och säker. Ingen kan garantera att det inte sker en olycka eller att någon agerar opassande eller bryter mot lagar. Men du behöver göra ert bästa som arrangör för att minimera riskerna att något sker och begränsa effekterna om olyckan är framme.

Alla delar av ditt arrangemang har olika kopplingar till frågor gällande trygghet och säkerhet. Flera av dessa är även kopplade till lagar och förordningar, t.ex. hantering av livsmedel, alkoholtillstånd, hantering av pyroteknik och arbetsmiljö. Som arrangör är du skyldigt till att ha alla de tillstånd som krävs och att ha tagit fram en säkerhetsplan med en plan för riskhantering och rutiner.