Unga arrangörsnätverket – Välkommen på årsstämma 2021!

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket välkomnar alla medlemsföreningar till digital årsstämma 2021 med start den 26 februari.

Årets stämma genomför vi digitalt på Vote IT mellan 26 – 28 februari. Varje medlemsförening har varsin röst, men kan anmäla så många deltagare de vill till årsstämman. Handlingar kommer att laddas upp här nedanför senast den 19 februari och länk skickas ut till alla anmälda i god tid före stämman.

Möteshandlingar

(handlingar laddas upp senast 19 februari – klicka på rubrikerna för att öppna)

 • Dagordningsförslag
 • Årsredovisning 2020
 • Revisorsberättelse auktoriserad revisor
 • Revisorsberättelse ideell revisor
 • Resultat & balans 2020
 • Budget 2021
 • Verksamhetsberättelse 2020 / Verksamhetsplan 2021
 • Valberedningens förslag på ny styrelse, revisorer och valberedning
 • Valberedningens förslag om arvodesnivåer

Anmälan

Anmälan till stämman gör du [HÄR]

Vill du sitta i Unga arrangörsnätverkets styrelse?

Eller vet du någon annan som du tycker ska vara med och utveckla organisationen? Skicka ett mail till info@svensklive.se (märk mailet med FÖRSLAG TILL VALBEREDNING 2021).

Motioner

Motioner ska vara inskickade senast 12 februari. Motionsrätt har Svensk Live – Unga arrangörsnätverkets medlemmar. Så här skriver du en motion:

 • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 • Skriv vad ärendet handlar om.
 • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 • Skicka din motion till oss.

Det går bra att skicka både per post och e-post (märk mailet med MOTION STÄMMA SLUA 2021) till:

Svensk Live – Unga Arrangörsnätverket
Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö
info@svensklive.se

Frågor

Har du frågor kontaktar du Måns Katsler på 0705-66 16 32 eller mans@svensklive.se.