Internationellt nätverk uppmanar Statens Kulturråd att fortsätta likabehandla live-arrangörer av musik oavsett genre

Det europeiska nätverket Live DMA skriver i ett öppet brev till Statens Kulturråd att de under en längre tid uppmärksammat att Sverige till skillnad från andra europeiska länder inte gett statligt stöd till populärmusik i samma utsträckning. Att Kulturrådet inför 2019 genomförde en förändring för att börja likabehandla live-arrangörer av populärmusik i större utsträckning ser Live DMA som en viktig och nödvändig förändring inför framtiden.

Svensk offentlig finansiering till live-arrangörer av populärmusik har länge skilt sig negativt från många andra länder i Europa. Enligt information som vi fått har bidragsleverantören, Svenska Kulturrådet, nu granskat sina regler och beslutat att främja likabehandling av olika musikgenrer. Vi förstår att det kommer att ta tid att uppnå likvärdig finansiering, men vi uppmuntrar Svenska Kulturrådet att fortsätta arbeta för likabehandling av olika musikgenrer. Från ett fördelningsperspektiv kan detta få konsekvenser om inte den totala finansieringen från den svenska staten ökar. Men om detta inte händer antar vi att alla involverade känner igen vikten av en transparent och rättssäker fördelning av statlig finansiering istället för att kämpa för den tidigare ojämna finansieringsallokeringen. – skriver Live DMA.

Live DMA – Öppet brev till Statens Kulturråd (engelska): International network encourages the Swedish Arts Council to continue to treat musical genres equally

Läs mer om Live DMA (engelska)

Statens bidragsfördelning till live-arrangörer av populärmusik – vidare läsning:

Svensk Live: Svensk Live om Kulturrådets fördelning av arrangörsstöd
Svensk Live: Nu kan all livemusik få stöd på lika villkor – men kommer Kulturrådet vilja ta chansen?
Svensk Live, Studiefrämjandet Väst: Maktens musik
Livemusik Sverige, MoKS, Studiefrämjandet: Vi fortsätter spela pop [men håller på att dö]