Pressmeddelande: Nu kan all livemusik få stöd på lika villkor – men kommer Kulturrådet vilja ta chansen?

Svensk Live oroas över att en unik möjlighet dribblas bort.

Inom kort kan den statliga diskrimineringen av popmusik och poparrangörer i bidragshänseende vara ett minne blott. Statens Kulturråd har fattat ett beslut som kan komma att jämställa olika sorters musik. Men Svensk Live, som organiserar arrangörer inom hela popmusikgenren, är orolig för att möjligheten dribblas bort.
-Vi har sett det hända tidigare och tillsätter därför en egen tillsynsgrupp för att följa upp vad som händer, säger Svensk Lives verksamhetsledare Joppe Pihlgren.

Statens Kulturråds förändrade bestämmelser för stöd till musikarrangörer innebär att riksorganisationernas vidareförmedling av bidrag ska upphöra. Alltså jämställs alla sökande (oavsett genre) och får samma möjlighet till stöd. Så var det inte tidigare.

Sökande behöver inte längre ha kommunal eller regional finansiering för att få stöd från staten. Detta var tidigare en låsning som gjorde att de som inte traditionellt fick bidrag från kommun eller region automatiskt var exkluderade från statligt stöd.

Kulturrådet ger genom de nya riktlinjerna möjlighet för flera aktörer att söka verksamhetsbidrag genom att tillåta både juridiska personer och enskilda näringsidkare söka bidrag.

Svensk Live välkomnar Kulturrådets beslut.

-Om konsekvensen blir att alla musikgenrer och arrangörer behandlas lika är en stor seger vunnen, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare i Svensk Live. Vi tror också att Kulturrådets ledning verkligen vill få till en förändring. Men det behöver visa sig i fördelningen av stöd till arrangörer redan 2019 samtidigt som Kulturrådets mäktiga referensgrupper måste tillföras mer kompetens för att beslutet ska leda till en verklig förändring.

-Tyvärr har vi sett flera exempel på hur möjligheter att stötta popmusiken dribblats bort, säger Joppe Pihlgren. Vi kommer att följa upp så att det inte sker nu, bland annat genom att sätta till en egen tillsynsgrupp som följer referensgruppernas arbete och stötta arrangörerna med deras ansökningar för att avslag inte ska kunna ges av formella skäl.

Svensk Live har under flera år arbetat för att livemusiken ska få stöd på lika villkor. På Way Out West för precis ett år sedan presenterades den uppmärksammade rapporten Maktens Musik, som togs fram i samarbete mellan Svensk Live och Studiefrämjandet Väst och som visade hur popmusiken konsekvent missgynnades i bidragshänseende.

För intervjuer och frågor kontakta:

Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare Svensk Live
Tel 0708 76 81 60
joppe@www.svensklive.se

Under fredagen den 10 augusti och under förmiddagen den 11 augusti finns Joppe på plats på Way Out West i Göteborg.

Länkar:
Rapporten Maktens Musik
Pressbilder

Fakta om Svensk Live

Svensk Live är en ideell organisation som samlar de svenska livemusikarrangörerna och har drygt 200 medlemmar bestående av festivaler, klubbar, föreningar, nöjesparker, arenor och andra konsertarrangörer. Mer info om Svensk Live på www.svensklive.se