Svensk Live om Kulturrådets fördelning av arrangörsstöd

-VI VÄLKOMNAR BESLUTET OM ATT LIKABEHANDLA ALLA MUSIKGENRER

Kulturrådet fattade i mitten av februari beslut om fördelning av arrangörsstöd till musikarrangörer. Svensk Live välkomnar att man äntligen antagit principen att likabehandla arrangörer, oavsett genre.

Historiskt har företrädare för vissa musikgenrer genom ett skickligt påverkansarbete kunnat tillskansa sig ett generöst stöd, men när den s k vidareförmedlingen från riksorganisationer till enskilda arrangörer nu tagits bort ökar förutsättningarna för en rättssäker fördelning.

Den tidigare principen att det kräva lokalt eller regionalt stöd för att få bidrag av Kulturrådet har också tagits bort, vilket undanröjer ännu ett hinder för transparens och rättvisa.

Svensk Live är positivt till dessa förändringar men ser ändå årets fördelning av arrangörsstöd som ett mellanår där Kulturrådet fortfarande till en del sitter fast i traditioner om att de som fått medel ska fortsätta att få det, vilket gör det fortsatt svårt för nya arrangörer att komma in i systemet. Vi har dock förståelse för att förändring kan ta tid. Stödet till musik som går under samlingsnamnet pop har trots allt ökat jämfört med tidigare år. Kulturrådet och deras nya sätt att fördela bidrag går alltså i rätt riktning.

Vi vill inte att Kulturrådets beslut ska leda till en trivial strid mellan företrädare för olika musikstilar, utan istället ses som ett steg mot mer transparent och rättssäker fördelning av statligt stöd, något Svensk Live arbetat för länge. Vi ser nu att detta arbete gett resultat och hoppas på att det blir ännu bättre 2020.

Kulturrådets fördelning av verksamhets- och projektbidrag till musikarrangörer för verksamhetsåret 2019. Grafen visar anslagna medel baserat på genre.