Välkommen till Svensk Lives årsstämma i samband med Sweden Live 2024

Svensk Live bjuder in alla medlemmar till årsstämma i samband med Sweden Live Music Conference 2024 i Skellefteå.

Stämman hålls på Scen 2 i Sara Kulturhus den 17 januari kl. 16.00.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till info@svensklive.se så vi vet att du kommer (märk mailet med: Jag kommer på Svensk Lives årsstämma 2024).

Handlingar

Nedan finns handlingar inför årsstämman (laddas upp löpande).

Förslag på dagordning
Världens bästa land för livemusik [Verksamhetsberättelse 2023/verksamhetsplan 2024]
Resultat 2023
Balans 2023
Revisionsberättelser 2023
Förslag på budget 2024
Förslag på medlems- och serviceavgift 2024
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag på stadgeändring
Motion från Live Green: hållbarhetsråd för påverkansarbete
Styrelsens svar på motion från Live Green

Valberedning

Vill du sitta i Svensk Lives styrelse? Eller vet du någon annan som du tycker ska vara med att driva och utveckla vårt arbete med att förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik!? Skicka ett mail till info@svensklive.se (märk mailet med: Förslag, valberedning 2024).

Motioner

Motioner ska vara inskickade senast 3 januari. Motionsrätt har Svensk Lives medlemmar. Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ditt ärende
  • Skriv vad ärendet handlar om
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta ställning till
  • Skicka din motion till oss senast 3 januari. Det går bra att skicka både per post och e-post (märkmailet med Motion årsstämma Svensk Live 2024) till Svensk Live Norra Vallgatan 90 211 22 Malmö eller info@svensklive.se.

Frågor? Hör av dig till:

Joppe Pihlgren
joppe@svensklive.se
0708-76 81 60

Måns Katsler
mans@svensklive.se
0705-66 16 32

Anmäl dig till Sweden Live Music Conference på www.swedenlive.se

Foto Sara Kulturhus: Sven Burman