Välkommen på Svensk Lives årsstämma 2019

Svensk Live välkomnar alla medlemmar till Årsstämma 2019 den 23 januari som kommer att hållas under Sweden Live Music Conference i Luleå.

Möteshandlingar
(klicka på rubrikerna)

Dagordningsförslag
Årsbokslut 2018
Revisorsberättelser
Förslag på medlemsavgift 2019
Budget 2019
Verksamhetsberättelse 2018 / verksamhetsplan 2019 (folder)
Verksamhetsberättelse 2018 / verksamhetsplan 2019 (endast text)
Valberedningens förslag på styrelse, revisorer och arvodesnivåer

Tid och plats
Tid: 16.00
Plats: Sweden Live Music Conference, Kulturens Hus Luleå: Lilla Salen.

Motioner
Motioner ska vara inskickade senast 9 januari. Det går bra att skicka både per post och e-post (märk mailet med MOTION STÄMMA 2019) till:

Svensk Live
Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö
info@svensklive.se

Frågor
Har du frågor kontaktar du Joppe Pihlgren på 0708 – 76 81 60 eller joppe@svensklive.se.