Välkommen till årsstämma i samband med Sweden Live

Svensk Live bjuder in alla medlemmar till årsstämma i samband med Sweden Live Music Conference 2023 i Helsingborg/Helsingør.

Årsstämman hålls på Kulturværftet i Helsingør 25 januari kl 16.00.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till info@svensklive.se så vi vet att du kommer (märk mailet med: Jag kommer på Svensk Lives årsstämma 2023). Handlingar laddas upp på Svensk Lives hemsida senast en vecka före mötet.

Årsmöteshandlingar

Förslag på dagordning
Verksamhetsberättelse 2022/verksamhetsplan 2023
Resultat 2022
Balans 2022
Revisionsberättels 2022 – auktoriserad revisor
Revisionsberättels 2022 – ideell revisor
Förslag på budget 2022
Valberedningens förslag på styrelse och revisorer 2023
Valberedningens förslag på arvodesnivåer 2023
Motion Live Green: livemusiken tar ansvar och ställning
Styrelsens svar på motion från Live Green

Valberedning

Vill du sitta i Svensk Lives styrelse? Eller vet du någon annan som du tycker ska vara med att driva och utveckla vårt arbete med att förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik!? Skicka ett mail till info@svensklive.se (märk mailet med: Förslag, valberedning 2023).

Motioner

Motioner ska vara inskickade senast 11 januari. Motionsrätt har Svensk Lives medlemmar. Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ditt ärende
  • Skriv vad ärendet handlar om
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta ställning till
  • Skicka din motion till oss senast 11 januari. Det går bra att skicka både per post och e-post (märk mailet med Motion årsstämma Svensk Live 2023) till Svensk Live Norra Vallgatan 20 211 25 Malmö eller info@svensklive.se.

Frågor? Hör av dig till:

Joppe Pihlgren
joppe@svensklive.se
0708-76 81 60

Måns Katsler
mans@svensklive.se
0705-66 16 32

Anmäl dig till Sweden Live Music Conference på www.swelive.se.