Skånsk Live – Välkommen på årsstämma 2021!

Skånsk Live välkomnar alla arrangörer i nätverket till årsstämma den 3 maj kl. 17.00.

Vi kommer att starta med en genomgång av arbetet under 2020 och om verksamheten framåt på Zoom. Röstning sker sedan via det digitala årsmötesverktyget VoteIT.

Vi vill gärna ses på riktigt! Om vi mot förmodan kan köra stämman i fysisk form meddelar vi det i så god tid som möjligt, dock senast 26 april.

Möteshandlingar*

 • Dagordningsförslag
 • Verksamhetsberättelse och ekonomi 2020
 • Verksamhetsplan 2021
 • Budget 2021
 • Valberedningens förslag på styrelse, revisorer, valberedning, arvodesnivåer samt medlemsavgift
 • Röstlängd

*Laddas upp före mötet

Anmälan

Anmälan till stämman gör du [HÄR].

Vill du sitta i Skånsk Lives styrelse?

Eller vet du någon annan som du tycker ska vara med och utveckla organisationen? Skicka ett mail till mans@svensklive.se (märk mailet med FÖRSLAG TILL VALBEREDNING 2021).

Motioner

Motioner ska vara inskickade senast 19 april. Så här skriver du en motion:

 • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 • Skriv vad ärendet handlar om.
 • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 • Skicka din motion till oss.
  Skicka din motion till skansk.live@svensklive.se (märk mailet med MOTION STÄMMA LIVE HALLAND 2021).

Frågor

Har du frågor kontaktar du Måns Katsler på mans@svensklive.se.

Länkar

Skånsk Lives hemsida
Skånsk Lives Facebook-sida