Skånsk Live: Kulturnämnden i Malmö bjuder in till möte om live-scenernas situation i staden

Efter samtal med Skånsk Live bjuder Kulturnämndens ordförande Frida Trollmyr in alla live-arrangörer inom Skånsk Live i Malmö till en träff i stadshuset kl. 10 – 12 den 20 mars för att samtala kring live-scenernas situation och arrangörsfrågor.

Mötet kommer att utgå från de frågeställningar som togs upp i Skånsk Lives pressmeddelande 24 januari: Låt Malmös live-scener vara en del i stadens utveckling:

  • Hur planerar Malmö stad att arbeta för att de lokala arrangörerna och live-scenerna ska kunna uppleva ”sig ha bäst förutsättningar att verka och delta i stadens utveckling” utan samtal och samarbete?
  • Det är ur ett samhällsekonomiskt, hållbarhets- och utvecklingsperspektiv mer effektivt att ta tillvara på redan befintlig kompetens och infrastruktur. Därför föreslås att lokala arrangörer och företrädare för Malmö stads arrangemang för kontinuerliga samtal för att säkerställa att det finns ett bra flöde av arrangemang året runt.
  • Lokala arrangörer bjuds in till samarbete för att vara med att utveckla staden och arrangemang som t.ex. Malmöfestivalen och Sommarscen Malmö.

Kort info!
Vad? Möte om live-scenernas situation i Malmö
När? 20 mars kl. 10-12
Var? Stadshuset, August Palms plats 1 Malmö

Vi hoppas att så många som möjligt kan och vill vara med under detta möte!

Anmälan
Anmälan görs [här] senast den 8 mars och har du några frågor hör du av dig till Måns Katsler på mans@svensklive.se eller 0705 – 66 16 32.

Vidare läsning

Skånsk Live: Låt Malmös live-scener vara en del i stadens utveckling