Förhöjt säkerhetshot mot Sverige – Uppdatera dina kunskaper om säkerhetsarbete vid evenemang

Vid dagens pressträff med Säkerhetspolisen meddelades att hotnivån mot Sverige höjs från en förhöjd (nivå 3) till en hög hotnivå (nivå 4).

Nivå 4 innebär att:
Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög. Hotnivå fyra kräver att det ska finnas ett konkret hot mot Sverige.

Höjningen är inte kopplad till en enskild händelse utan är en samlad bedömning från Säkerhetspolisen och väntas ligga kvar 6 – 12 månader. Läs mer om Säkerhetspolisens arbete mot terror och hotnivåskalan på säkerhetspolisen.se.

Förebygga attentat mot evenemang

Vi vill påminna alla medlemmar om att uppdatera sina kunskaper via MSBs Säkerhetsguide för evenemang samt att ha en fortsatt dialog med Polis om säkerhetsläget i ert närområde. MSB har också webbutbildningar man ta del av.

Länkar
Svensk Lives kunskapsbank om trygghet och säkerhet vid publika arrangemang
Polisens presentation av Samverkan vid publika arrangemang med mål och syfte, samverkan i praktiken, etc.
Samverkan publika evenemang Tillsammans för trygga och säkra evenemang – samverkansmodellen, brott vid publika evenemang, möjliga reaktioner hos ett brottsoffer, emotionell första-hjälp, stöd evenemangs-personal vid sexualbrott, etc. av Polisen.
MSBs samlingssida för förebyggande arbete mot attentat och terrordåd
MSB – Förebygga attentat mot evenemang (Säkerhetsguide för evenemang)
MSB – Webbutbildning: Terrorberedskap i offentliga miljöer
MSB – Webbutbildning: Så bör du agera vid terrorattentat