Trygghet & säkerhet

Tillsammans med Polisen, Länsstyrelserna och RFSU samlar Svensk Live arrangörer för att göra festivaler och konserter tryggare och säkrare via bl. a. en samverkansmodell.

I arbetet ingår att ta fram metoder och diskutera hur olika aktörer, i samverkan, med preventiva insatser bl.a. kan minska antalet sexuella kränkningar genom t.ex. sexualupplysning och tydliga budskap som både publik, artist och arrangör kan stå bakom.

Om bakgrunden till samarbetet Svensk Live + RFSU + Polisen + Länsstyrelserna kan du läsa om i Bakgrund till samarbeten