Rapporter & analyser

Vi fortsätter spela pop [men håller på att dö] – i denna rapport kartläggs situationen för livemusikscenerna i Sverige, och den visar en tydlig koppling mellan lågt offentligt stöd för popmusik, musikernas svårigheter att livnära sig på sin musik och ett minskat livemusikutbud.
Rapporten är framtagen i samarbete med Studiefrämjandet 2016, på den tiden när vi gick under namnen Livemusik Sverige och MoKS. Författare var Thor Rutgersson och för layouten stod Anna Lillkung.

Maktens musik – En vitbok om popmusiken och den svenska kulturpolitiken – i denna rapport dyker vi ner i Västra Götaland och visar hur samtidens och framtidens musik ständigt exkluderas genom ålderdomliga strukturer och en passiv kulturpolitik. Rapporten är framtagen av Svensk Live i samarbete med Studiefrämjandet Väst, Redaktör var Christian Naumanen och för den grafiska formgivningen stod Nestorville.

Musikverket och den ”icke trovärdiga” popmusiken – bakgrundsinformation till Maktens Musik.