Pengar till pop

Popmusik innehåller ett brett spektra av kulturuttryck från kommersiella till experimentella. Då vi talar om popmusik så innefattar det många olika genrer bl.a. rock, pop, hip hop, metal, EDM, americana, soul, etc. inklusive musiker samt scener för livemusik som berikar det svenska kulturlivet.

Genom vårt kulturpolitiska arbete arbetar vi för att popmusik ska betraktas som aktörer vilka producerar kvalitativa scenupplevelser för alla oavsett ålder och härmed är berättigade till relevanta stöd från stat, regioner och kommuner. Kort sagt för en kulturpolitik som är nutida.