Dare to Care

Dare to Care är ett utbildnings- och kommunikationskoncept som arbetar för trygga miljöer utan sexuella övergrepp i livemusikvärlden och samhället i stort.

Bakom satsningen står Svensk Live och RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Under 2019–2020 drivs verksamheten med stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

Dare to Care handlar framför allt om att skapa en publikkultur som förespråkar kommunikation, ömsesidighet och samspel i sexuella relationer. I praktiken innebär det att jobba med såväl normer och värderingar som praktiskt säkerhetsarbete tillsammans med arrangörerna men också om att prata med publiken på plats.

Officiell hemsida: daretocare.se