Miljömässig hållbarhet

Det finns många sätt att bidra till en mer hållbar planet gällande miljöarbete. Utgångspunkt är att respektera naturen, värna om natur och djur om arrangemang hålls utomhus samt att följa de lagar som gäller för avfall, inverkan på naturen osv.

FN:s Agenda 2030

2015 antog världens ledare 17 globala mål som ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Detta kallas i dagligt tal FN:s Agenda 2030. Mål 13, 14 och 15 sätter fokus direkt på miljömässig hållbarhet.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Läs Mål 13 i sin helhet här.

Mål 14 Hav och marina resurser – Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling. Läs Mål 14 i sin helhet här.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald – För ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Läs mål 15 i sin helhet här.

För FN:s Agenda 2030 i sin helhet besök FN-förbundets hemsida.

Inköp och konsumtion

Börja med att kartlägga vilka rutiner och miljökrav organisationer har idag. Tänk sen igenom om det är nödvändigt att göra det tänka inköpet överhuvudtaget. Kan det lånas? Hyras? Köpas begagnat? Lagas? Om inköp behöver göras köp inte in mer än vad som är nödvändigt och satsa i möjligaste mån på hållbara och miljövänliga alternativ. Eftersträva att handla lokalt för att minimera transport. Satsa på bra kvalitet med lång hållbarhet, det är att investera långsiktigt.

Avfall

Försöka minimera mängden avfall. Återanvänd det som kan återanvändas och återvinn genom att källsortera. Gör det även möjligt för publiken att källsortera. Planera inköp så att det anpassas efter publikantal och minska på så sätt matsvinn. Panta aluminiumburkar och PET-flaskor.

Energi

Använd LED och lågenergilampor. Se till att all elektronik är avstängd då den inte är i bruk, istället för stand-by. Efterfråga och köp i första hand förnybar energi. Rigga och använd solceller för t.ex. mobilladdning.

Transport och logi

Informera publiken hur de kan ta sig till och hem ifrån arrangemanget med kollektivtrafik. Stäm av tiderna för arrangemanget med kollektivtrafikens tider. Samarbeta med lokala trafikbolag för att kunna erbjuda publiken rabatterat pris på sina resor under arrangemanget. Tillhandahåll cyklar, vanliga och transportcyklar, till medarbetare och volontärer för kortare transporter. Håll möten via telefon och Skype istället för att resa långa sträckor. Uppmana artister och medverkande att resa så klimatsmart som möjligt. Använd fordon som drivs av el, biogas eller biodiesel i möjligaste mån. Samarbeta med och boka övernattningar hos miljömärkta hotell och vandrarhem. Klimatkompensera för flygresor.

Mat och dryck

Eftersträva att servera ekologisk, och/eller närproducerad mat som följer årstiderna, samt i första hand vegetarisk eller vegansk mat. Använd engångsartiklar som är komposterbara och ekologiska. Ha gratis rinnande vatten på området istället för att sälja och erbjuda flaskvatten. På Stockholms Stads hemsida kan du ladda ner deras Guiden för hållbara evenemang. Live Green Sweden har tagit fram en guide och checklista för hållbara events, Stageplots, Setlists & Saving the World, där du kan läsa mer. Studiefrämjandet och flera av deras medlemsorganisationer organiserar olika typer av kurser inom hållbarhet.