Rider

Två typer av rider figurerar vid livemusik arrangemang, hospitality rider och tech rider. Dessa förhandlas samtidigt som övriga delar av avtalet med artisten. För arrangören är detta nödvändigt för att få en tydlig bild av alla omkostnader det föreligger vid bokningen av en specifik artist.

Det finns oftast utrymme för förhandling i en rider, så betrakta dem som utgångspunkt och förhandla i möjligaste mån, det kan underlätta för dig att hålla kostnaderna på en nivå som är hållbar.

Kom ihåg att det är en förhandling. Du kan inte stryka saker i en rider utan att ha förhandlat detta med artisten, och att ni kommit överens om vad som ska strykas och vad som ska stå kvar. Målet är att alla parter ska vara nöjda. Kungliga Musikhögskolan har gjort ett exempel på hur en teknisk rider kan se ut.