Avtal och kontrakt

Det finns en rad olika typer av avtal och kontrakt som kan bli aktuella vid ett arrangemang, oavsett arrangemangets storlek.

Muntliga avtal är bindande, men här kan ord stå mot ord, så eftersträva alltid skriftliga avtal. Detta är extra viktigt då pengar är involverade t.ex. vid bokning av artister, hyra av teknik, o.d. Avtal via mail kan fungera men var noggrann med att alla detaljer i avtalet är med. Mer om avtal finns bl.a. på Verksamt.