Småland Live

Svensk Live har tagit initiativ till Småland Live – ett regionalt nätverk av, med och för livearrangörer av populärmusik i Region Jönköpings- Kalmar- och Kronbergs län.

Småland Live arbetar med att samla, stärka och utveckla regionernas live-arrangörer. Följ Småland Live på Facebook.

Medlem i Småland Live kan live-arrangörer av populärmusik i Region Jönköpings- Kalmar- och Kronbergs län bli. För medlem i Svensk Live är det gratis att vara med i nätverket.

Stöd till arrangörer av livemusik i Region Jönköpings Län

Arrangörer i Region Jönköpings län som är eller blir medlemmar i Småland Live eller Svensk Live kan söka bidrag för att genomföra livemusik-arrangemang.

Upp till 10 000 kronor per konserttillfälle kan beviljas (max 50 % av utgifterna och max 50 000 kronor per arrangör och år).

Max 20 % av bidragen kommer att fördelas till arrangörer i Jönköping och Huskvarna tätort.

Regler för att kunna söka stöd

  • Du ska arrangera livemusikspelning under 2021.
  • Programinnehållet (livemusiken) är i huvudsak nyskapande/samtida, t ex är stödet inte riktat till arrangemang av s. k coverband.
  • Arrangören ska ingå i Småland Live för att bidra till utveckling i enlighet med Småland lives syfte – att främja livemusiken i Småland.
  • Småland Live och Region Jönköpings län ska finnas med i all marknadsföring av arrangemangen. Logotyper finns att hämta HÄR

Sök stöd HÄR (inloggning krävs, se nedan för kontakt)

Kontakt

Vill du ha mer information om Småland Live, nätverket och vårt nätverkande arbete, kontakta Ellen Stenberg eller Maria Stejdahl på smaland.live@svensklive.se.

Vill du ha mer information om hur du blir medlem, eller inloggning för att söka stödet, kontakta Måns Katsler på mans@svensklive.se eller 0705-661632.