Småland Live

Svensk Live har tagit initiativ till Småland Live – ett regionalt nätverk av, med och för livearrangörer av populärmusik i Region Jönköpings- Kalmar- och Kronbergs län.

Småland Live arbetar med att samla, stärka och utveckla regionernas live-arrangörer. Följ Småland Live på Facebook.

Medlem i Småland Live kan live-arrangörer av populärmusik i Region Jönköpings- Kalmar- och Kronbergs län bli. För medlem i Svensk Live är det gratis att vara med i nätverket.

Kontakt

Vill du ha mer information om Småland Live, nätverket och vårt nätverkande arbete, kontakta Rebecka Fridström på smaland.live@svensklive.se.