Småland Live

Svensk Live har tagit initiativ till Småland Live – ett regionalt nätverk av, med och för livearrangörer av populärmusik i Region Jönköpings- Kalmar- och Kronbergs län.

Småland Live arbetar med att samla, stärka och utveckla regionernas live-arrangörer.

Medlem i Småland Live kan live-arrangörer av populärmusik i Region Jönköpings- Kalmar- och Kronbergs län bli. För medlem i Svensk Live är det gratis att vara med i nätverket.

Följ Småland Live på Facebook

Kontakt

Maria Stejdahl
ordf@fiestaeksjo.se

Måns Katsler
Svensk Live
mans@svensklive.se
0705 – 66 16 32