Välkommen på Svensk Lives årsstämma 2021

Svensk Live välkomnar alla medlemmar till årsstämma den 18 februari kl. 15.00. I år kommer vi att genomföra årsstämman digitalt via Zoom.

Årsmöteshandlingar*

Förslag på dagordning
Röstlängd
Verksamhetsberättelse 2020/verksamhetsplan 2021
Resultat och balans 2020
Revisionsberättelser 2020
Förslag på budget 2021
Förslag på styrelse och revisorer 2021
Förslag på ny medlemsform: Associerad medlem

*Laddas upp före mötet

Anmälan

Anmäl dig HÄR så att vi vet att du kommer.

Motioner

Motioner ska vara inskickade senast 4 februari. Motionsrätt har Svensk Lives medlemmar. Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ditt ärende
  • Skriv vad ärendet handlar om
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
  • Skicka din motion till oss

Det går bra att skicka både per post och e-post (märk mailet med MOTION STÄMMA SVENSK LIVE 2021) till:

Svensk Live
Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö
info@svensklive.se

Frågor? Hör av dig till:

Joppe Pihlgren
joppe@www.svensklive.se
0708-76 81 60

Måns Katsler
mans@svensklive.se
0705-66 16 32