Svensk Lives remissvar angående förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

På en pressträff den 16 november aviserade regeringen ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare med start den 24 november och ska gälla i fyra veckor.

Förslaget skickades samma dag ut på remiss och remisstiden gick ut idag. Svensk Live har som remissinstans svarat att vi anser att skrivningen i det nya förslaget är relevant samt att det är viktigt att undantaget om 300 personer bibehålls för att underlätta en öppning i framtiden, så att det inte behöver bli en ny process om detta när det åter bedöms som läge att öppna upp för allmänna sammankomster och publika evenemang i framtiden.

Länkar