Svensk Live till regeringen: ”Hög tid att reda ut framtiden för landets livearrangörer”

Idag har Svensk Live mött kulturminister Amanda Lind för att diskutera livearrangörernas situation under covid-19-pandemin.

Idag publicerar vi även ett öppet brev till regeringen. Våra krav är ett förlängt krisstöd för kulturen och att regeringen börjar tänka ut hur publika evenemang ska kunna börja öppnas på ett säkert och hållbart sätt – och att det görs tillsammans med oss.

Kulturministern lovar besked inom några veckor

-Om några veckor ska vi ge besked.
Det löftet gav kulturminister Amanda Lind idag när Svensk Live genom Joppe Pihlgren var inbjuden till ett möte med ministern och representanter för näringsdepartementet. Syftet med mötet var dels att ministern skulle få informera om hur regeringen ser på situationen och dels att diskutera de krav som Svensk Live ställt på förlängt krisstöd och en strategi för att kunna åter öppna evenemang på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt. Vi har erbjudit oss att ingå i en expertpanel när helst regeringen önskar. Ministern sade sig ha stor förståelse för drabbade arrangörer och räknar med att kunna komma med besked om både krisstöd och begränsningar av antalet besökare inom några veckor.

Öppet brev till regeringen

I ett öppet brev till kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg fördjupar Svensk Live genom Joppe Pihlgren och Andréa Wiktorsson sina krav i tre punkter.

-Ett förlängt stödpaket måste presenteras snarast
-Förbered ekonomiskt stöd om verksamhetsförbudet förlängs
-Låt oss diskutera hur vi ska kunna börja öppna våra evenemang

Klicka på länken nedan för att läsa Svensk Lives öppna brev i sin helhet

Länkar
Svensk Live: Öppet brev till kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg [2020-08-04]