Skånsk Live ser positivt på utredning om Malmöfestivalens framtid

Skånsk Live har genom uppropet Låt Malmös live-scener vara en del i stadens utveckling! uppmanat Malmö stad att samarbeta mer med de lokala live-arrangörerna i utvecklingen av arrangemang för stadens invånare och tillresta besökare och för att säkerställa att det finns publika arrangemang hela året.

Vi ser därför positivt på att Fritidsnämnden nu genom en motion från Centerpartiet tagit beslut om att uppmana Kommunfullmäktige att utreda hur Malmöfestivalen kan förändras för att på ett tydligare sätt spegla Malmö och innefatta det lokala kultur- förenings- och näringslivet.

Malmö stad har sedan uppropet i januari haft återkommande möten med representanter för stadens livescener tillsammans med Skånsk Live. Att alla aktörer för Malmös live-arrangemang samarbetar är en fråga om att bevara stadens infrastruktur av livescener så att arrangemang kan genomföras hela året, vilket är högst aktuellt i o m den pågående Covid-19-pandemin. Samarbete och stöd från staden är och kommer fortsatt att bli avgörande den dag det går att öppna upp för publika arrangemang igen.

I motionen föreslås också att frågan om decentralisering utreds och att festivalen sprids i stadens olika delar. Det tror vi inte är en bra väg att gå då detta, precis som tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström säger, riskerar att urholka festivalen. Dessutom fyller, som vi ser det, redan Malmö Sommarscen den funktionen.

Däremot ser vi att det finns möjlighet att utöka området inom de centrala delarna av Malmö och då involvera de lokala live-arrangörerna samt att dra nytta av redan befintlig infrastruktur.

Och ja, likt andra festivaler bör det vara tänkbart att flytta vissa programpunkter inomhus. Alternativt kan man låta live-arrangörerna utnyttja delar av gatumarken utanför spelställena under festivalen för att presentera sina verksamheter. Detta kan och bör göras i samarbete med festivalens producenter.

Tisdag 24 november sammanträder tekniska nämnden och ska ta upp frågan. Andreas Schönström har i Sydsvenskan uttryckt att han inte tycker att det behövs en särskild utredning av Malmöfestivalen då detta görs löpande.

Vi ser att det vore bra med en särskild utredning där också det lokala live-arrangörerna får möjlighet att vara del av processen, ges möjlighet att yttra sig och komma med förslag på vilka samarbeten som är möjliga för att vi ska få en Malmöfestival som är både aktuell och som värnar om de lokala live-arrangörerna samt ger förutsättningar för att arrangera livemusik året om.

Länkar