Publikarbete i en ny tid

Under 2023 sjösatte United Stage projektet ”Publikarbete i en ny tid” i samarbete med Svensk Live.

Det är en satsning om och för liveindustrin med ambitionen att lyfta teman som publikarbete, marknads- föring, den nya generationens konsertbesökare, biljett- försäljning efter pandemin, stärkta långsiktiga relationer med publiken, samskapande och community-byggande.

Nu ges du möjlighet att ta del av samtalen och föreläsningarna i efterhand genom vårt digitala arkiv. Fördjupa dig i inspirationsföreläsningar, samtal och paneler på olika teman.

Publikarbete i en ny tid – Informationsmaterial
Till det digitala arkivet