Pressmeddelande Skånsk Live: Nytt samarbete ska få popmusiken att flöda i Helsingborg och Helsingør

10 november hålls en popkonferens på Röda kvarn i Helsingborg. En konferens som syftar till att bygga långsiktig samverkan och utbyte för populärmusiksektorn i regionen. Bakom initiativet står Helsingborgs stad, Skånsk live och Helsingørs kommun med stöd av Region Skåne. Konferensen riktar sig till fristående och mindre arrangörer inom popmusik från båda sidor av sundet.

Helsingborg och Helsingør har under ett par års tid samarbetat inom popmusik och ett aktuellt exempel är Popkorn nordic som är Skånes och Själlands största musiktävling. Med stöd från Region Skåne arrangerar nu Helsingborgs stad i samarbete med Skånsk Live och Helsingørs kommun en konferens för fristående och mindre arrangörer inom popmusik från båda sidor av sundet. Konferensen som går av stapeln 10 november på Röda kvarn i Helsingborg syftar till att bygga långsiktig samverkan och utbyte för musiksektorn i regionen.

– Pandemin blev ett hårt slag för arrangörer och livemusiken. Nu står vi inför ekonomiska utmaningar. Det är viktigt att vi tillsammans skapar goda förutsättningar för livescenen att leva och arrangörerna att skapa, både på kort och lång sikt. Vi har ett bra samarbete med Helsingør sedan tidigare och det känns nu oerhört spännande att få med Skånsk live på banan. Deras kunskap och breda nätverk kan tillföra mycket i denna samverkan, säger Mats Hallberg som är tillförordnad kulturdirektör i Helsingborg.

Skånsk Live är ett regionalt nätverk inom Svensk live som främjar, stöttar och utvecklar livemusiken i Sverige. Organisationen är ett nätverk där kunskap, kontakter och kompetens är nyckelord. Att stärka arrangörers ekonomiska förmågor är också en viktig del av Skånsk/Svensk lives arbete. I det långa loppet handlar det om att fler ska kunna arrangera konserter, fler artister ska ha en scen att stå på, det ska finnas en mångfald i musikuttryck och publiken ska få ett ökat konsertutbud.

– Vi vill skapa en arena där arrangörer från Danmark och södra Sverige kan mötas, umgås och skapa nya samarbeten. Fokus ligger på samarbeten inom öresundsregionen, men vi välkomnar alla arrangörer av populärmusik i Skåne, Småland, Halland och Blekinge samt Danmark som vill utforska möjligheter till samarbete mellan länderna, säger Måns Katsler som är nätverkskoordinator på Skånsk live.

Läs mer om Popkonferensen och hur man anmäler sig på svensklive.se

Kontaktpersoner

Måns Katsler, nätverkskoordinator Skånsk Live.
0705 – 66 16 32 eller mans@svensklive.se

Mats Hallberg, tillförordnad kulturdirektör Helsingborgs stad.
0730-28 22 53 eller mats.hallberg@helsingborg.se

Hilda Knafve, avdelningschef på kulturutveckling, Helsingborgs stad.
0708-31 43 85 eller hilda.knafve@helsingborg.se

Foto: Kristoffer Granath