Pressmeddelande från Svensk Live om regeringens krisåtgärder -VI ÄR FÖRSIKTIGT POSITIVA

Svensk Live är försiktigt positiv till regeringens förslag till krisåtgärder för kulturen.

-Det är bra att det kommer ytterligare 1,5 miljarder kronor i ekonomiskt stöd till arrangörer som ju fått totalt verksamhetsförbud under pandemin. Det har varit vårt huvudkrav, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare i Svensk Live som organiserar landets livemusikarrangörer.

-Men i praktiken är risken stor att stödet blir mindre än det som gavs i första stödomgången, eftersom antalet arrangörer som nu ska dela på pengarna är så många fler.

Svensk Live välkomnar också att regeringen vill snabbutreda lättnader för evenemang med sittande publik och att man ser över möjligheten att göra undantag i ordningslagen, som möjliggör för artister att uppträda på restauranger med fler än 50 besökare.

-Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig, säger Joppe Pihlgren. Ingen begrep väl varför för en restaurang med kanske hundra gäster skulle vara tvungen att köra iväg alla utom 50 om någon skulle plinka på en gitarr, så länge som alla avstånds- och hygienregler följs. Här hade regeringen kunnat agera mycket tidigare.

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över hur en succesiv återöppning av publika evenemang ska kunna ske.

-Det är bra och något vi i Svensk Live efterfrågat, kommenterar Joppe Pihlgren. Vi har givetvis full respekt för att Sverige är mitt i en pandemi, men det får inte hindra att man förbereder för en återgång till det normala.

Från Svensk Lives sida tycker man att dialogen med kulturdepartementet varit bra, men att den nu måste fortsätta:

-Arrangörerna har fortfarande ett verksamhetsförbud och det måste diskuteras. Och en fråga som berör flera departement är hur firmor och enskilda som har sin försörjning från oss arrangörer ska klara sig när vi inte får verka, säger Joppe Pihlgren.

Kontakt:
Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare Svensk Live
0708 – 76 81 60
joppe@svensklive.se

Länk: Pressmeddelande från Svensk Live om regeringens krisåtgärder -VI ÄR FÖRSIKTIGT POSITIVA

Följ Svensk Lives arbete i samband med Covid-19-epidemin [HÄR].