Om återkrav från Kulturrådet

En del medlemmar i Svensk Live och en del artister har fått återkrav från Kulturrådet. Svensk Live har låtit ett par olika advokatbyrårer undersöka vad som gäller. 

En av dessa byråer har skrivit en sammanfattning som redogör för deras syn på saken. Intressant läsning för er som fått denna typ av återkrav. I slutet av byråns artikel är de tydliga med hur texten ska tolkas:

”Avslutningsvis får vi betona att det vi skrivit ovan är vår helt allmänna uppfattning kring de här frågorna och att det inte får ses som specifik rådgivning, utan att varje fall är unikt och behöver analyseras för sig baserat på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet”.

Läs artikeln om återkrav [HÄR].