Ny styrelse för Indiego!

17 april höll Indiego årsmöte på Festaurang i Halmstad. Här syns de efter en heldag med föreläsningar och möten, trötta, snygga och fantastiska! Under årsmötet valdes den nya styrelsen in, sju av styrelsmedlemmarna från förra året blev omvalda och fem nya välkomnas in.

Styrelsen består av:
Hilma Kekkonen Orell, ordförande
Nils Andrén, kassör
Axel Franzén, ledamot
Jonna Andersson, ledamot
Andrea Correa, ledamot
Lo Backberg, ledamot
Elias Pettersson, ledamot
Pontus Blom, ledamot
Joachim Åström, ledamot
Morad Adam Roba, suppleant
Malva Olofsson, suppleant
Jonathan Norén Brännström, suppleant

Här finns även protokollet för årsmötet och verksamhetsplanen för Indiego 2024.