No Brainer – Enkät om förebyggande arbete mot narkotika vid livemusik-arrangemang

Under 2019 har Svensk Live stöd från Folkhälsomyndigheten för att undersöka metoder och möjligheter att arbeta preventivt mot narkotika genom attitydförändrande insatser tillsammans med arrangörer av livemusik, i projektet No Brainer.

För att få en bred inblick i hur vardagen ser ut runt om hos Svensk Lives medlemmar hoppas vi att du vill besvara följande frågor. Ditt svar är anonymt och sammanställningen av svar kommer att utgöra underlag för utvecklingen av projektets metod och material.

Svara så utförligt du kan utifrån din/er infallsvinkel och erfarenhet. Om du inte själv arrangerar går det utmärkt att referera till intryck och kunskap du fått förmedlat via arrangörer du/ni är i kontakt med. Tänk på att inte namnge arrangören samt att notera att det rör sig om upplevelser och kunskap du fått vidareförmedlat.

Om det är några frågor kontakta Marita Isaksson på marita@svensklive.se.
Mer info om No Brainer hittar du på HÄR.

GÅ TILL ENKÄTEN!