No Brainer

Hur kan livemusikevent arbeta preventivt och långsiktigt mot ett ökat bruk av narkotika?

Under 2019 kommer Svensk Live med stöd från Folkhälsomyndigheten undersöka vilka möjligheter livemusikevent har att påverka normer och värderingar gällande narkotika.

NO BRAINER är ett förberedande projekt som skall utreda hur de insatser Svensk Lives medlemmar kan genomföra kan koordineras med befintliga strukturer i preventivt arbete mot narkotika, och utarbeta metoder för att bidra till långsiktiga insatser samt verka för social omstrukturering gällande (miss)bruk via sociala mötesplatser inom livemusikevent. I NO BRAINER ingår även att inleda samarbete med forskare för att säkerställa att projektets metoder är evidensbaserade, hållbara samt systematiskt följs upp. Projektet ska mynna ut i en ansökan till Folkhälsomyndigheten för att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt i början av hösten.

Bakgrund till NO BRAINER är att våra medlemmar framhävt att de upplever att antalet besökare påverkade av narkotika till deras event har ökat och att de insatser som fram till nu genomförts haft som fokus att stävja s.a.s. akuta symtom.

Kontakt
Marita Isaksson, projektledare.
marita.isaksson@svensklive.se
0707 – 21 77 92