GREENTOPIA – Evenemang som drivande kraft i klimatomställningen

Svensk Live satsar på att accelerera klimatomställningen

Evenemang utgör en växande miljardindustri och är ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.

Under 2020 har vi dragit igång satsningen Greentopia. Satsningen samlar aktörer med makt att förändra och minska både evenemangens klimatavtryck men – framför allt – med potential att förändra besökares inställning och beteende för att minska sina egna avtryck. Både under och efter arrangemanget. Att föra med sig det positiva in i sin vardag.

Evenemangsnäringen har gått samman i form av Riksidrottsförbundet och ett antal svenska städer för att minska våra klimatavtryck. Svensk Live är projektägare i en treårig satsning.

Vi arbetar med tre perspektiv: konsument, producent och intressent och vi fokuserar på de områden som ger mest klimatnytta: mat och dryck, transport och textil.

Detta är den andra krisen som vi proaktivt behöver hantera. Vi kommer att presentera ett klimatlöfte som de som vill kan skriva under på i samband med att vi genomför en klimatkonferens i Helsingborg den 2-3 september 2021.

Läs mer [HÄR]