Förhandlingen mellan Svensk Live och STIM är äntligen klar!

Svensk Live har haft många och långa förhandlingar med STIM genom åren. Nu har vi kommit överens om en ny prismodell som kan fungera långsiktigt och som är enkel. Vi har väldigt länge lyckats hålla emot höjningar vilket gynnat medlemmarna i Svensk Live. Nu var tiden mogen för en ny överenskommelse som sänker kostnaderna för de billigaste biljetter men ökar kostnaderna för dyrare biljetter.

Vi är några stycken som under åren har deltagit i olika STIM-förhandligar, ingen nämnd ingen glömd. Vi som förhandlat de senaste åren och nått fram till en överenskommelse är Martin Roos, Patrick Fredriksson och Joppe Pihlgren.

I november samlar vi, på Svensk Lives initiativ, aktörer som är motparter till upphovsrättsorganisationerna till möten för gemensamt agerande och informationsutbyte. Vi kommer också att ha möten med tillsynsmyndigheten för upphovsrätt (PRV). Vi kommer att bistå våra nordiska grannländer i deras förhandlingar för det kommer att vara bra för oss långsiktigt. Vi kommer också att dokumentera hur vi arbetat och argumenterat så att framtida förhandlare från oss har ett bra underlag.

Läs om den nya modellen och hur infasningen mm ska gå till [HÄR].