Evenemangsstödet införs efter EU-kommissionens godkännande

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen beslutat att införa det tidigare aviserade evenemangsstödet.

Stödet avser evenemang som har planerats äga rum under perioden juni – december 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas till följd av pandemin. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor upp till 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.

Från 10 augusti t o m 31 december kan man registrera evenemang och söka stöd hos Skatteverket.

Förutsättningar för evenemangsstödet:

  • Motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att företaget brukar arrangera liknande evenemang.
  • Evenemanget skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.
  • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare.
  • Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för företagets verksamhet.
  • Om evenemanget ställs in eller begränsas i väsentlig utsträckning ska det bero på föreskrifter som meddelats med stöd av den nya pandemilagen. Föreskrifterna ska gälla när företaget beslutar sig för att ställa in eller begränsa evenemanget.
  • Beslutet att ställa in evenemanget ska ha annonserats eller dokumenterats på något sätt.
  • Företaget ska vara godkänt för F-skatt. Stiftelser, föreningar etc som är undantagna från skattskyldighet behöver inte vara godkända för F-skatt. Ideella föreningar måste ha ett organisationsnummer som har fastställts senast den 31 december 2019.

Länkar

Svensk Live 2021-06-28: Evenemangsstöd för perioden juli – december: Regeringen inväntar EU kommissionen beslut
Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet 2021-07-15: Evenemangsstödet införs
Skatteverkets information om evenemangsstödet 2021
Skatteverkets Coronainformation för företag, föreningar och offentliga aktörer