Coronaviruset och publika evenemang – uppdatering 13 maj: Mer om återköp av biljetter

Konsumentverket säger att biljettköpare till evenemang som ställs in eller skjuts upp i spåren av coronapandemin ska ha rätt att få pengarna tillbaka, inte bara presentkort eller löfte om senare evenemang.

Samtidigt har Kammarkollegiet fått regeringens uppdrag att utreda om ett vouchersystem kan bidra till att lösa reseföretagens kris, och skulle man komma fram till det skulle ett sådant system rimligtvis även vara tillämparbart på evenemangsbiljetter.

Det betyder att det tar ytterligare en stund innan vi fullt ut vet vilka regler arrangörer ska förhålla sig till.

I måndags gjorde Konsumentverket ett uttalande, där de förordade att arrangörer alltid ska vara skyldiga att återköpa biljetter, men att man kunde erbjuda voucher, presentkort etc om kunden skulle föredra det. Konsumentverket anser dock att sådana ersättningar ska ha en giltighetstid på 10 år.

Värt att påpeka är att Konsumentverkets ståndpunkt inte är tvingande i nuläget. Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket, säger till Dagens Nyheter:

– Så här tolkar Konsumentverket lagstiftningen, så det är en ståndpunkt och inte en tvingande föreskrift. Kunder får absolut använda myndighetens ståndpunkt med företagen, men vi prövar inte enskilda tvister, då får man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.

När det gäller den långa giltighetstiden Konsumentverket vill se för bland annat presentkort är snarare ett år den gängse gränsen, exempelvis inom handeln. Se bara till att tydligt ange tidsgräns på handlingen.

[Denna information är ett förtydligande av vårt tidigare inlägg: Coronaviruset och publika evenemang – uppdatering 12 maj: Återköp av biljetter – Konsumentverkets yttrande och Svensk Lives kommentar]