Coronaepidemin: Unga arrangörsnätverket – Kommuner och regioner måste stötta gräsrötterna!

Unga arrangörsnätverket har med anledning av Coronaepidemin tagit fram förslag på hur kommuner och regioner bör göra riktade insatser för att stötta ideella- och gräsrotsarrangörer.

Detta är arrangörer som inte direkt drabbas av förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 besökare. Men det innebär inte att de inte drabbas hårt! I likhet med arrangörer med en kapacitet över 500 besökare har de tvingats ställa in konserter eller begränsa sin publikkapacitet, föreställningar och festivaler då de bedömer de måste och bör ta samhällsansvar och motverka spridningen av viruset.

Vi föreslår bl.a. att regioner och kommuner avsätter medel direkt riktade till återväxt och stöd till ideella- och gräsrotsarrangörerna kommande år för att säkra att dessa och nya arrangörer vågar och kan bygga respektive återuppbygga sin verksamhet efter epidemin. Det handlar i förlängningen om att säkerställa att infrastrukturen av gräsrötterna finns kvar så att vi kan fortsätta uppleva kultur runt om i landet!

Läs skrivelsen till kommuner och regioner [HÄR]