Coronaepidemin: Svensk Live har tagit fram principer for regeringens stödpaket till arrangörer

Svensk Live har nu tagit fram de principer som vi anser ska ligga till grund för stöd till arrangörer som drabbas av det statliga beslutet att göra publikbegränsningar av evenemang med över 500 personer.

Det handlar om ersättning för kostnader för planerade evenemang och arrangemang som skjuts på framtiden samt ersättning för intäktsbortfall vid inställda evenemang.

Svensk Live vill även att arrangörer med kapacitet under 500 personer ska kompenseras, eftersom deras evenemang i hög grad drabbats av publikbortfall under Coronaepidemin.

Principerna för stöd presenteras i ett brev till Kulturdepartement, där Svensk Live också understryker att stödmedlen måste betalas ut löpande och skyndsamt, eftersom många arrangörer annars drabbas av likviditetsproblem.

Vidare betonar vi vikten av att fördelningen av stödmedel görs efter fastställda kriterier som accepteras av branschen. Merparten av de arrangörer som kan komma ifråga för stöd har normalt inget eller mycket litet offentligt stöd och det är därför nödvändigt att den som ska fördela medlen, troligtvis Kulturrådet, fattar beslut på goda företagsekonomiska grunder utifrån gedigen branschkunskap.

Läs hela brevet till Kulturdepartementet [HÄR]