Forskning & rapporter

Drogutvecklingen i Sverige 2019 – sammanfattningar av utvecklingen för alkohol, tobak, dopning och sniffning samt ett fördjupande kapitel om narkotika framtagen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

Utvärdering av samverkan mot brottslighet vid publika evenemang. Med fokus på sexuella ofredanden. – rapport skriven av Fredrik Granhag M.Sc. Kriminologi, på uppdrag av polisområde Storgöteborg.

Social Marketing Through Events – rapport om hur evenemang kan bidra till beteendeförändring av Henrik Jutbring, Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

How to SHIFT Consumer Behaviors to be More Sustainable: A Literature Review and Guiding Framework – forskningsartikel som lyfter den viktiga roll marknadsföring spelar för att uppmana till hållbar konsumtion, samt undersöker de mest effektiva sätt för att flytta konsumenters beteenden till att bli mer hållbara av Katherine White, Rishad Habib och David J. Hardisty.