Let’s hear it from the crowd!

Let’s hear it from the crowd! (hette tidigare No Brainer) är ett förberedande projekt som under 2019 har stöd från Folkhälsomyndigheten för att undersöka vilka möjligheter livemusikevent har att påverka normer och värderingar gällande narkotika.

Projektet skall utreda hur de insatser Svensk Lives medlemmar kan genomföra kan koordineras med befintliga strukturer i preventivt arbete mot narkotika, och utarbeta metoder för att bidra till långsiktiga insatser samt verka för social omstrukturering gällande (miss)bruk via sociala mötesplatser inom livemusikevent samt inleda samarbete med forskare för att säkerställa att projektets metoder är evidensbaserade, hållbara samt systematiskt följs upp.

Mer om Let’s hear it from the crowd! hittar du här.