Miljö

Inspirerande och hållbara evenemangRiksidrottsförbundet har listat aspekter av hållbarhet, 46 stycken, för att börja sprida kunskaper och goda idéer. 

Event Impact Calculator – ett prognosverktyg för att räkna ut hur ditt evenemang påverkar ekonomin, miljön och samhället framtagen av Riksidrottsförbundet och Göteborg & Co.  

The Show Must Go On – rapport från 2015 vilken togs fram som festival industrins svar på klimatdebatten och de förändringssamtal som ägde rum i Paris 2015. Rapporten samlar den, i Storbritannien kända, forskning och analyser som gjorts med fokus på festivalers miljömässiga påverkan.
Mer om rapporten kan du läsa här. Rapporten är framtagen av Powerful Thinking.