Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av livemusik events idag. Detta gäller såväl social som miljömässig hållbarhet.

Social hållbarhet handlar om att de människor som är involverade och delaktiga i arrangemanget ska må bra. Att miljön är jämställd och jämlik, att alla känner tillit och förtroende och att hög tolerans råder och att människors lika värde står i centrum.

Med miljömässig hållbarhet är utgångspunkten att respektera naturen, värna om natur och djur om arrangemang hålls utomhus samt att följa de lagar som gäller för avfall, inverkan på naturen osv.

Mer övergripande om hållbarhet finner du i vår Wiki.